Certificaat Gezonde voeding

Certificaat Gezonde voeding

Onze school is gezond en daar zijn we trots op!

Het vignet Gezonde School is weer verlengd voor 3 jaar! Met het vignet Gezonde School laat de Waterlelie zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt de Waterlelie voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor Sport en Bewegen en Welbevinden. Hiervoor zijn ook de certificaten behaald.

Op de gevel van onze school hangt het logo Gezonde School.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over De Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Media
  • LogoGezondeSchool_

Snel naar