Een goede school kiezen

Over een poosje is het zover, uw kind mag naar school. Een nieuwe periode breekt aan en natuurlijk wilt u de beste school voor uw kind. Een school die aandacht heeft voor uw kind en die u én uw kind betrekt bij het leerproces.

Leerkrachten op IKC De Waterlelie hebben persoonlijke aandacht voor iedereen en ouders ervaren de school als een warm bad, waar iedereen welkom is.

Kinderen zijn op onze school eigenaar van hun eigen ontwikkeling en daarom worden zij betrokken bij oudergesprekken en (na)schoolse activiteiten. We geven onderwijs op maat en hebben veel aandacht voor de kernvakken taal, lezen, rekenen en spelling.

Schoolplan 2020-2024 
Schoolondersteuningsprofiel IKC de Waterlelie OPOZ 2021-2022

Vignet Gezonde School

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen gezond en fit zijn en zowel lichamelijk als geestelijk lekker in hun vel zitten.
Dit zijn immers voorwaarden om goed te kunnen leren en je goed te kunnen ontwikkelen.

We werken op een structurele en samenhangende manier aan de gezondheid van onze leerlingen en ons team en beschikken over het vignet Gezonde School.
Wilt u de sfeer op onze school komen proeven? Maak gerust een afspraak.
Wij geven u graag een rondleiding door onze school, zodat u kunt zien hoe wij werken.

OPOZ in Beeld

OPOZ in Beeld (klik op link)
Deze 15 minuten durende film geeft een inkijkje bij alle scholen die zijn aangesloten bij stichting Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer, OPOZ. Na een prachtig inspectierapport, wil OPOZ ook in beelden laten zien wat voor mooie organisatie ze is. Met OPOZ in Beeld krijgt u een kleurrijke indruk van de wereld van OPOZ anno nu.

Snel naar