Een veilige omgeving

Kinderen en ouders voelen zich thuis op IKC De Waterlelie. De leerkrachten en de directeur kennen alle kinderen bij naam. De onderlinge betrokkenheid is heel groot en er is een sterke dynamiek binnen het team.

Structuur

Binnen onze school heerst een duidelijke structuur. Het dagprogramma is voor alle kinderen aan het begin van de dag bekend.
Als de schoolbel gaat, gaan de kinderen van de onderbouw met hun ouders de school binnen, waarna de kinderen van de bovenbouw met hun leerkracht in de rij naar binnen gaan. Het valt ouders op dat er een rustige sfeer in de school hangt.

Sociale veiligheid

Het is belangrijk dat kinderen zich veilig voelen bij ons op school.
Een goed pedagogisch klimaat is van essentieel belang om het gevoel van veiligheid te kunnen waarborgen.

IKC De Waterlelie kent een gedragsprotocol waarin staat aangegeven hoe wij zowel de sociale veiligheid als de fysieke veiligheid geregeld hebben.

‘Gouden weken’
De eerste zes weken van het schooljaar noemen wij de ‘gouden weken’.
In deze zes weken nemen we de groepsvorming en klassenafspraken door.

Iedere week wordt er in elke groep een les sociaal-emotionele ontwikkeling gegeven.
Dit kan met de methode ‘Goed gedaan!’ of door middel van de preventieve aanpak van KiVa.

KiVa
KiVa werkt aan de sociale vaardigheden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Daardoor wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief voorkomen.

KiVa werkt preventief, maar het programma kent ook curatieve onderdelen voor als er zich toch problemen voordoen.
De lessen uit het KiVa-programma zijn onderverdeeld in tien thema’s, zoals gevoelens, iedereen is uniek en herken pesten, die jaarlijks in de lessen terugkomen.

De oplossing in de groep
Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen, zoals pesters, slachtoffers of kinderen met veel of weinig vriendjes en vriendinnetjes.
Want hoewel niet iedereen er verantwoordelijk voor is dat er groepsproblemen zijn,
is iedereen er wel verantwoordelijk voor dat die problemen worden opgelost en in de toekomst worden voorkomen.
KiVa gebruikt dus de kracht van de groep.

Ons motto luidt dan ook: ‘Samen maken wij er een fijne school van!’

Fysieke veiligheid

Naast sociale veiligheid hebben we ook aandacht voor de fysieke veiligheid van kinderen. We geven EHBO-les en praktische verkeerslessen.

School op seef
Vanaf groep 1 bieden wij verkeerslessen aan. Praktijklessen worden in groep 4, 6 en 7 gegeven, met als afsluiting voor groep 7 het (praktische) verkeersexamen.

Snel naar