Onderwijs op maat

Wij hebben veel aandacht voor de kernvakken taal, rekenen, lezen en spelling en kijken naar de individuele onderwijsbehoeften van uw kind. In alle klassen werken we met niveaugroepen, waardoor het onderwijs voor alle kinderen uitdagend is.

Vier niveaus

Alle kinderen worden ingedeeld in een niveaugroep, zodat iedereen op zijn eigen niveau, in de klas, kan werken. De voorwaarde voor dit lessysteem is dat kinderen zelfstandig kunnen werken. Dat leren we ze.

Binnen de kernvakken werken we met ‘aanpak 1 t/m 4’.
Dat houdt in dat de klas in vier niveaugroepen is verdeeld.
Ieder kind krijgt op zijn eigen niveau instructie aangeboden, om daarna zelfstandig aan het werk te gaan.

Gedifferentieerde instructie

We werken met gedifferentieerde instructie. In de praktijk komt dat op het volgende neer. De leerkracht bedenkt vooraf welke kinderen tot een instructiegroep(je) behoren. Die groep krijgt apart uitleg aan de instructietafel (maximaal 6 à 7 kinderen) of anders gewoon in de groep.
Deze instructie is op maat gesneden en duurt niet langer dan 10 à 15 minuten.
De rest van de kinderen is vast aan de verwerking begonnen. Dat is bekende stof, dus die levert geen problemen op.
Na 10 tot 15 minuten krijgt een volgende groep kinderen instructie, ook weer aangepast aan het niveau. Dat gebeurt ook een derde keer.
Dus in een half uur tot drie kwartier geeft een leerkracht driemaal instructie.

Levelwerk

Voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong werken we met Levelwerk.
Dat is een speciaal programma dat naast het reguliere programma wordt aangeboden.
De kinderen krijgen verwerkingsopdrachten op een hoger niveau, waarbij een beroep gedaan wordt op hogere orde denken.

Snel naar