Toekomstgericht leren

Op IKC De Waterlelie geven we toekomstgericht onderwijs. We leren kinderen vaardigheden die passen bij de beroepen van de toekomst: kritisch denken, samenwerken, oplossingsgericht denken, denken in programmeertaal en onderzoekend leren. 

ICT
Wij bieden een doorgaande leerlijn waarbij de kinderen basisvaardigheden leren als mediawijsheid, omgaan met computers en het Officepakket.
In de klas werken we met moderne leermiddelen (laptops, digibord en devices).

Programmeren
Een ander belangrijk onderdeel van ons ICT-onderwijs is programmeren. 
Vanaf de kleuters leren kinderen de principes van programmeren.
Zo hebben zij een robot die ingesteld kan worden om een bepaalde route te lopen.
In de hogere groepen krijgen de kinderen programmeerlessen.

Engels in groep 1-8

Op school wordt vanaf groep 1 Engels aangeboden, omdat dit aansluit bij de moderne maatschappij. Gebleken is dat wanneer kinderen al vanaf jonge leeftijd Engels krijgen, ze in de hogere groepen met meer vertrouwen Engels spreken. ‘Take it easy’
In alle groepen wordt Engels aangeboden volgens de methode ‘Take it easy’.

In de onderbouw krijgen kinderen filmpjes te zien in de stijl van ‘Sesamstraat’.
Ze krijgen spelenderwijs opdrachtjes aangeboden.

In de bovenbouw worden filmpjes in de stijl van ‘Het Klokhuis’ getoond.
De woordjes die de kinderen aangeboden krijgen, worden naar de ouders gemaild.
De kinderen krijgen de woorden ook mee naar huis, zodat ze weten welke woorden in de filmpjes gebruikt gaan worden.

Techniek

Wij vinden techniekonderwijs belangrijk en maken daarom gebruik van techniektorens. Deze gekleurde torens staan in de aula en bevatten materialen die bij de lesmethodes gebruikt worden.

Er is een lessencyclus van acht thema’s.

Er is een techniekcoördinator die de techniekdagen plant en zorgt dat bepaalde onderwerpen aan bod komen en dat de onderwerpen levendig blijven.

Bibliotheek op School

IKC De Waterlelie beschikt, via het project Bibliotheek op School, over een prachtige eigen schoolbibliotheek.
Onlangs zijn er 800 nieuwe boeken aangeschaft. Zo stimuleren wij plezier in lezen binnen onze school.

De leerlingen zijn automatisch lid van de bibliotheek in Zoetermeer. Vanaf de kleutergroepen mogen de leerlingen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Snel naar