Buitenschoolse opvang

Als kinderen gebruikmaken van de bso, worden ze om 15.00 uur opgehaald door de opvang, om daarna lopend naar de opvanglocatie aan de Plataanhout te gaan.

Door de nauwe samenwerking wordt de stap naar de basisschool voor uw kind kleiner.

Overstappen binnen een veilige en herkenbare omgeving zorgt voor een vertrouwd gevoel. (… toevoegen teksten Kern)

Snel naar