Kinderopvang

Kinderopvang Het Houtsnipnest van Kern Kinderopvang en basisschool De Waterlelie versterken hun samenwerking en vormen één kindcentrum. Door deze samenwerking ontstaat een doorgaande leerlijn voor kinderen van 0 t/m 13 jaar.

Het Integraal Kindcentrum (IKC) deelt dezelfde kernwaarden:
- gezonde leefstijl;
- betrokkenheid;
- uitdagende omgeving;
- toekomstgerichtheid.

Wat houdt dat in?

De doorgaande leerlijn is de ononderbroken ontwikkeling die uw kind in staat stelt zijn talent te ontplooien in een omgeving die daar volledig op is ingericht.
Binnen ons kindcentrum draait het van 7.30 tot 18.30 uur om uw kind.
Om de ontwikkeling, het welzijn en de groei van uw kind. Mentaal en fysiek.
In een veilige en vertrouwde omgeving.
 
Voor kinderen die al naar school gaan, is er in IKC De Waterlelie een inpandige kinderopvang van Kern Kinderopvang. U kunt uw kind daar vanaf 7.15 uur brengen.

Snel naar