Luizencontrole

Hoofdluizen zijn kleine beestjes die leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Daar houden ze zich in leven door het zuigen van bloed. Ze kunnen zich vooral snel verspreiden onder kinderen. Luizen geven veel ongemak omdat het erg jeukt voor het kind. Om luizen te voorkomen of vroegtijdig op te sporen is het belangrijk uw kind vaak te controleren. Vanuit de basisschool controleren we alle aanwezige kinderen na elke schoolvakantie en een klas wordt gecontroleerd indien een ouder/verzorger heeft gemeld dat het hoofdluis heeft geconstateerd bij een kind.

LOD

De ouders die de kinderen uit alle klassen controleren op luizen/neten noemen zich de LOD, luizen opsporingsdienst. Uit iedere klas hebben minimaal twee ouders zich vrijwillig aangemeld voor deze periodieke controle. Indien een kind luizen heeft en u niet weet hoe u de luizen en neten moet verwijderen kunt u de LOD om advies/hulp vragen maar ook kunt u uitleg vinden op:
Info Hoofdluis
Een folder met informatie over hoofdluis vindt u op bovenstaande website onder het kopje ‘folder’. De folder is ook op school verkrijgbaar.
Website document luizencontrole 23052018

Snel naar