Leerlingenraad

Wij zijn de leerlingenraad. Iedere maand vergaderen wij. Tijdens deze vergadering denken wij na en mee over schoolspecifieke zaken. U kunt hierbij denken aan: verzorging van de toiletten, het evalueren van het sinterklaasfeest en kerstfeest,
en welke schoolregels heel belangrijk zijn. Maar wij gaan ons ook beraden over het toekomstige lustrum, enz. Wij zijn zeer breed inzetbaar en steken graag onze handen uit de mouwen.

Wij stellen ons graag aan u voor:

v.l.n.r:
Klimrek: Yassir, Jelle, Demi, Luna, Louise
Staand: Nickan, Robin, Naichel

Mij naam is Nickan, en ik ben acht jaar, ik zit op groep 6.  De reden dat ik in de leerlingenraad ben is omdat ik de school heel graag wil helpen. Ik probeer mijn best te doen om mee te denken en zo, en ik denk dat het voor nu heel goed gaat. Groetjes Nickan

Hallo, ik ben Naichel en zit in groep 8. Ik wou in de leerlingenraad omdat ik het leuk zou vinden om mijn klas te vertegenwoordigen en om mee te beslissen met mijn school. Mijn ideeën zijn-een school krant -meer buitenschoolse activiteiten-kinderen meer te zeggen-brigadiers-nieuwere toiletten-meer fietsrekken-meer attributen-studie lokaal. 

Hallo allemaal! Mijn naam is Louise. Ik ben acht jaar en zit in groep 5. Mijn hobby’s zijn judo, waterpolo, wedstrijdzwemmen en tekenen/knutselen. Ik vind het heel leuk dat ik in de leerlingenraad zit, zodat ik kan meedenken over veranderingen en verbeteringen. Groetjes Louise

Ik ben Robin en ik zit in groep 6. Ik ben 9 jaar mijn hobby’s zijn tennis en gitaarles. Ik zit in de leerlingenraad, omdat ik graag kinderen help. Ik heb een kat en een broertje. Ik ga graag op vakantie naar Spanje en Griekenland en Oostenrijk. Groeten Robin

Verkiezingen

In de eerste twee schoolweken worden er verkiezingen gehouden in de 
groepen 5 t/m 8. Alle leerlingen mogen deelnemen.
Zij kunnen zich presenteren aan de groep en toelichten waarom zij in de leerlingenraad willen zitten. Na de presentaties mag iedereen stemmen.

De leerlingen van de leerlingenraad zijn democratisch gekozen en vertegenwoordigen alle leerlingen van de school. De leerlingenraad komt één keer in de zes weken bijeen en denkt mee over het schoolbeleid.

Thema’s

De leerlingenraad mag o.a. advies uitbrengen bij de volgende thema’s: • de invoering van nieuwe methodes;
• de regels binnen en buiten het schoolgebouw;
• de regels met betrekking tot straffen en belonen;
• de activiteiten die de school organiseert buiten de schooltijden;
• de regels die te maken hebben met de veiligheid, de gezondheid en de hygiëne van
   de leerlingen;
• de activiteiten die de school voor de ouders/verzorgers organiseert;
• het thema van het (half)jaarlijkse schoolproject;
• de bestemming van de schoolreizen;
• de bestemming van het schoolkamp;
• de activiteiten van de Brede School of School+.

Snel naar