Leerlingenraad

Wij zijn de leerlingenraad. Iedere maand vergaderen wij. Tijdens deze vergadering denken wij na en mee over schoolspecifieke zaken. U kunt hierbij denken aan: verzorging van de toiletten, het evalueren van het sinterklaasfeest en kerstfeest,
en welke schoolregels heel belangrijk zijn. Maar wij gaan ons ook beraden over het toekomstige lustrum, enz. Wij zijn zeer breed inzetbaar en steken graag onze handen uit de mouwen.

Wij stellen ons graag aan u voor:

Staand v.l.n.r:
Tijs, Julia, Dena
Zittend v.l.n.r:
Luna, Demi, Iris, Niek Jan, Fedde

Verkiezingen

In de eerste twee schoolweken worden er verkiezingen gehouden in de 
groepen 5 t/m 8. Alle leerlingen mogen deelnemen.
Zij kunnen zich presenteren aan de groep en toelichten waarom zij in de leerlingenraad willen zitten. Na de presentaties mag iedereen stemmen.

De leerlingen van de leerlingenraad zijn democratisch gekozen en vertegenwoordigen alle leerlingen van de school. De leerlingenraad komt één keer in de zes weken bijeen en denkt mee over het schoolbeleid.

Thema’s

De leerlingenraad mag o.a. advies uitbrengen bij de volgende thema’s: • de invoering van nieuwe methodes;
• de regels binnen en buiten het schoolgebouw;
• de regels met betrekking tot straffen en belonen;
• de activiteiten die de school organiseert buiten de schooltijden;
• de regels die te maken hebben met de veiligheid, de gezondheid en de hygiëne van
   de leerlingen;
• de activiteiten die de school voor de ouders/verzorgers organiseert;
• het thema van het (half)jaarlijkse schoolproject;
• de bestemming van de schoolreizen;
• de bestemming van het schoolkamp;
• de activiteiten van de Brede School of School+.

Snel naar