Uw kind ziek melden

Als uw kind ziek is, wilt u ons dit dan op tijd laten weten?

Opvang

Wij vragen u ziekmeldingen bij de opvang tussen 7.00 en 8.15 uur mondeling of telefonisch aan ons door te geven, via het nummer: 079 - 3622730 

Onderwijs

Kan uw kind door ziekte niet naar school, dan vragen wij u de ziekmelding tussen 8.00 en 8.15 uur mondeling of telefonisch aan ons door te geven, via het nummer: 079 - 3615711

Snel naar