Groep 5

Welkom in groep 5 van IKC de Waterlelie

In onze klas zitten 28 leerlingen. Onze juf heet Juf Jieldau. 

We zijn een hardwerkende, leergierige, betrokken en actieve groep. We zorgen ook voor gezelligheid in de klas. We kunnen samenwerken en helpen elkaar. We lachen, maken grapjes en we zorgen ervoor dat iedereen erbij hoort.

We houden van “Meer muziek in de Klas” en liedjes zingen.

We gaan dit jaar in groep 5 weer heel veel leren:

Met Taal en Spelling

* Werkwoorden, Zelfstandig naamwoorden en Bijvoeglijke naamwoorden

* Leestekens

* Hoofdletters gebruiken

* Uitbreiding woordenschat

* Uitdrukkingen

* Bekende en nieuwe Spellingcategorieën (regels)

* Woorden van twee of drie lettergrepen

* Verkleinwoorden

Met Rekenen leren we optellen en aftrekken tot en met 1000

* Kennismaken met het getalbegrip t/m 10.000

* Alle tafels goed uit het hoofd leren en Delen

* Meten met lengtematen (mm, cm ,dm, m en km)

* Oppervlakte en Omtrek uitrekenen

* Klokkijken op de analoge en digitale klok.

Met geschiedenis leren we over :

* Jagers en boeren: leven als jager, leven als boer

* Grieken en Romeinen: Romeinen in Nederland, Olympische Spelen, Griekse en Romeinse goden

* Monniken en ridders: leven als heer, leven als monnik, leven als horige

* Steden en staten: leven in een stad, leven in een kasteel, een kerk bouwen

* Ontdekkers en hervormers: uitvindingen en ontdekkingen, hervormingen

Met Aardrijkskunde gaan we Nederland verder ontdekken.

* De wijk: de buurt, voorzieningen

* Stad, dorp en platteland: verschillen, vervoer, landschappen

* Aan het werk!: beroepen, industrie, diensten, landbouw

* Water: bescherming tegen water, rivieren, drinkwater

* Op vakantie: in eigen land, in Europa, buiten Europa

En als laatste Natuur . We ontdekken en leren over:

* spiegelen, lichtbronnen en reflectors

* Het lichaam: geraamte, jouw lichaam, hefboom en katrol

* Eten: energie, schijf van vijf, voedingsinformatie

* Aarde: dag- en nachtdieren, dag en nacht, magneten

* Bescherming: bescherming bij plant en dier, holen en nesten, stevige woningbouw

Met begrijpend lezen leren we goed de tekst te lezen, te begrijpen en de antwoorden te vinden in de tekst.

We houden een gezellige, leuke klas omdat we leren rekening te houden met anderen, we leren samen op te lossen en te praten met elkaar en we mogen zijn wie we zijn!