Vakantierooster 2021-2022

De studiedagen (leerlingen zijn dan vrij):
vrijdag 24 september 2021
donderdag 24 februari 2022
donderdag 14 april 2022 (Onderwijsdag)
dinsdag 7 juni 2022

Herfstvakantie         18 oktober t/m 22 oktober 2021

Kerstvakantie           27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie   25 februari t/m 4 maart 2022

Goede Vrijdag         15 april 2022

Pasen                       18 april 2022

Meivakantie             25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaart             26 mei t/m 27 mei 2022

Pinksteren               6 juni 2022

Zomervakantie       8 juli t/m 19 augustus 2022
    

Snel naar