Medezeggenschapsraad

Aan de basisschool is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. In de MR van IKC De Waterlelie zijn zowel ouders als personeel vertegenwoordigd. Wij geven gevraagd en ongevraagd onze mening aan de directie over zaken die op school spelen, zoals lesmethodes, de schooltijden, de schoolbegroting en passend onderwijs.

Er is wettelijk geregeld voor welke zaken advies dan wel instemming van de MR vereist is. /Portals/312/docs/Notulen MR 1 2023-2024.pdf?ver=MiTsd0g7yuwTzhp-eFaatA%3d%3dDe MR komt in elk geval acht keer per jaar bij elkaar.
Momenteel bestaat de MR uit zes leden, waarvan drie ouders en drie leerkrachten.
De MR-leden worden benoemd voor een periode van drie jaar.

Informatie
Wilt u meer informatie over het werk van de MR, of heeft u interesse om zelf zitting te nemen in de MR?

Neem dan contact op met een van de leden of stuur een e-mail naar:
mrikcdewaterlelie@gmail.com


2023-2024

Notulen MR IKC de Waterlelie 5

Notulen MR IKC de Waterlelie 4

Notulen MR IKC de Waterlelie 2

Notulen MR IKC de Waterlelie 1

2022-2023

Notulen MR IKC de Waterlelie 3-10-2022

2021-2022
Notulen MR IKC de Waterlelie 23-05-2022
Notulen MR-IKC de Waterlelie 19-04-2022

Notulen MR-vergadering IKC de Waterlelie 1-11-2021
Notulen MR-vergadering IKC de Waterlelie 20-9-2021

2020-2021
Jaarverslag Medezeggenschapsraad IKC De Waterlelie 2020-2021.pdf
Notulen MR-vergadering IKC de Waterlelie 28-06-2021

Jaarplanning 2020-2021.pdf
MR Rooster van aftreden IKC De Waterlelie 2020-2021.pdf
Jaarverslag Medezeggenschapsraad IKC De Waterlelie 2019-2020.pdf
Notulen MR-vergadering IKC de Waterlelie 14-04-2021 def.pdf
Notulen 4e MR-vergadering IKC de Waterlelie 01-02-2021 def.pdf
Notulen 1e MR-vergadering IKC de Waterlelie 28-09-2020 def.pdf


2019-2020
Notulen 7e MR vergadering IKC de Waterlelie_15-06-2020.pdf
Notulen 6e MR vergadering IKC de Waterlelie_11-05-2020.pdf
Notulen 5e MR vergadering IKC de Waterlelie_04-05-2020.pdf
Notulen 4e MR vergadering IKC de Waterlelie_20-01-2020.pdf
Notulen 3e MR vergadering IKC de Waterlelie_18-11-2019.pdf
Notulen 2e MR vergadering IKC de Waterlelie_14-10-2019.pdf
Notulen 1e MR vergadering IKC de Waterlelie_16-09-2019.pdf

MR Jaarplanning 2019-2020.pdf
Rooster van aftreden MR IKC De Waterlelie 2019-2020.pdf

2019
Jaarverslag Medezeggenschapsraad IKC De Waterlelie 2018-2019.pdf
Notulen MR 24-06-2019.pdf
Notulen MR 13-05-2019.pdf
Notulen MR18-03-2019.pdf
Notulen MR 18-02-2019.pdf
Notulen MR 14-01-2019.pdf
Notulen MR 19-11-2018.pdf
Rooster van aftreden MR IKC De Waterlelie 2018-2019

2018
Notulen MR 08-10-2018.pdf
Notulen MR 10-09-2018.pdf
Notulen MR 04-06-2918.pdf
Notulen MR 09-05-2018.pdf
Notulen MR 19-03-2018.pdf
Notulen MR 19-02-2018.pdf
Notulen MR 15-01-2018.pdf
Jaarverslag_Medezeggenschapsraad_2017-2018

2017
Notulen MR 20-11-2017.pdf
Notulen MR 11-10-2017.pdf
Notulen MR 11-09-2017.pdf
Notulen MR 08-06-2017
Notulen MR 15-05-2017.pdf
Notulen MR 13-02-2017.pdf
Notulen MR 16-01-2017.pdf
Huishoudelijk reglement van O.B.S. De Waterlelie def 2017

2016
Notulen MR 24-11-2016.pdf
Notulen MR 13-10-2016.pdf
Notulen MR 08-09-2016.pdf
Notulen MR 09-06-2016.pdf
Notulen MR 07-04-2016.pdf
Notulen MR 17-03-2016.pdf
Notulen MR 21-01-2016.pdf
Medezeggenschapsraad O.B.S. De Waterlelie 
Jaarverslag 

Toehoorder

Een toehoorder is aanwezig bij de MR-vergaderingen,  praat mee over onderwerpen, maar hij of zij mag niet stemmen omdat een toehoorder formeel geen lid is.

Een toehoorder heeft dus geen stemrecht, maar we stellen zijn/haar inbreng bij de vergaderingen wel zeer op prijs. In principe zijn de MR-vergaderingen openbaar en staat het alle ouders en personeelsleden vrij hierbij aan te schuiven.

Samenstelling MR:
Mr fotoblad voorstelstukjes

Personeel
Sonja vd Klugt -Secretaris
Jasmijn vd Bor -Lid
Roel Stoffels -Lid

Ouders
Alex Visser-Voorzitter MR
Maarten Verheul -lid MR en GMR
Deborah Bosman-Pook -lid MR

GMR

Binnen het Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer functioneert ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden. De leden van de GMR worden gekozen door en uit de medezeggenschapsraden van de openbare scholen in Zoetermeer. In de GMR wordt het beleid besproken, dat van gemeenschappelijk belang is voor alle OPOZ- scholen. Een lid van de Waterlelie MR is vertegenwoordigd in de GMR.

Snel naar