Ouderraad

Aan de basisschool is een ouderraad (OR) verbonden. De OR wordt gekozen uit en door ouders en/of verzorgers waarvan de kind(eren) zit(ten) op de basisschool van IKC De Waterlelie.

De OR wil bijdragen aan het zo optimaal mogelijk laten functioneren van de school.
De werkzaamheden vloeien voort uit de begroting, waarin onder meer vrijwel alle festiviteiten zijn opgenomen.

Wie en wat is de Ouderraad?

Onze Ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die zich met veel plezier inzetten voor alle kinderen van onze school. Wij organiseren verschillende activiteiten samen met het docententeam. Bijvoorbeeld de organisatie rondom Sinterklaas, Kerst, sportdag en andere leuke sportieve activiteiten. We zetten ons steeds weer in om er leuke momenten van te maken!

De vrijwillige ouderbijdrage zorgt ervoor dat we deze activiteiten kunnen organiseren. Van uw bijdrage worden bijvoorbeeld de Sinterklaascadeautjes gekocht, het paasontbijt geregeld, de projectweek, het zomerfeest voor de kleuters en nog veel meer! Zonder deze bijdrage kunnen wij dit niet voor elkaar krijgen.

Niet alleen de ouderbijdrage is essentieel, ook de hulp om dit te organiseren. We bestaan op dit moment uit 6 actieve leden. U begrijpt dat alle hulp welkom is. We zoeken enthousiastelingen als lid van de Ouderraad, of als incidentele hulpouder ten tijde van een feestelijk moment.

Als lid van de Ouderraad zet u zich in door eens in de 6 weken de algemene vergadering bij te wonen van de Ouderraad. Hierin worden allerlei zaken besproken aangaande de festiviteiten. Daarnaast kiest u voor 2 á 3 commissies verdeeld over het schooljaar waarin u gezamenlijk met andere Ouderraadsleden en het team de organisatie van een activiteit op u neemt.

Daarnaast zijn we altijd op zoek naar extra handen. Elke commissie kan rondom de organisatie hulp gebruiken. We versieren bijvoorbeeld de school in een bijbehorend thema. U kunt zich inschrijven voor de “hulpouder-poule”.

Lijkt het u leuk om u aan te sluiten bij deze gezellige groep, stuurt u dan een mail naar or.ikcdewaterlelie@opoz.nl ? Wij nemen dan contact met u op!

Wat doen we het komende jaar?

Sportdag dinsdag 25 september 2018
Sinterklaas woensdag 5 december 2018
Kerst woensdag 19 december of donderdag 20 december 2018
Pasen woensdag 17 april of donderdag 18 april 2019
Projectweek vanaf 1 april 2019
Koningsspelen vrijdag 12 april 2019
Avondvierdaagse maandag 20 mei 2019 tot en met 23 mei 2019
Zomerfeest woensdag 19 juni of 3 juli 2019
BBQ woensdag 26 juni 2019

Weet u nu al bij welke activiteit u zou kunnen helpen? Laat het ons weten via het emailadres. Alle hulp is welkom!

Een hartelijke groet,

Dana Kamsteeg, Ingrid Ludeking, Monica van Herwijnen, Nanette Meertens, Lorraine Weissglas en Astrid Vuijk

Samen met de teamleden stelt de OR werkgroepen in, waarin leerkrachten en ouders samen speciale activiteiten voorbereiden. Er zijn bijvoorbeeld werkgroepen voor schoolreisjes, diverse feesten, de sportdag e.d.
De OR vergadert maandelijks over de gang van zaken op school.
Deze vergaderingen zijn voor alle ouders en/of verzorgers toegankelijk en de notulen vindt u op de website.

Voor meer informatie over wat de OR precies inhoudt, verwijzen wij u naar het huishoudelijk reglement.

Notulen OR:
OR Notulen 15-04-2019.pdf
OR notulen 23-01-2019 definitief.pdf
OR notulen 12-12-2018.pdf
OR notulen 10-09-2018.pdf

Huishoudelijk reglement:
reglement ouderraad

Snel naar