Ouderraad

Aan de basisschool is een ouderraad (OR) verbonden. De OR wordt gekozen uit en door ouders en/of verzorgers waarvan de kind(eren) zit(ten) op de basisschool van IKC De Waterlelie.

De OR wil bijdragen aan het zo optimaal mogelijk laten functioneren van de school.
De werkzaamheden vloeien voort uit de begroting, waarin onder meer vrijwel alle festiviteiten zijn opgenomen.

Wat is de Ouderraad?

Aan onze basisschool is een ouderraad (OR) verbonden. De ouderraad bestaat uit leden waarvan hun kind of kinderen op het IKC de Waterlelie zitten. De OR ondersteunt het docententeam bij de organisatie van diverse activiteiten.

De OR bestaat dit schooljaar uit 12 enthousiaste ouders die zich met veel plezier inzetten voor alle kinderen van onze school. Elke 6 weken komt de OR bij elkaar en bespreekt dan o.a. de te organiseren activiteiten. Voor elke activiteit wordt een commissie opgesteld waarin een aantal OR leden en docenten de organisatie hiervan op zich nemen, zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, sportdag, projectweek, Pasen, zomerfeest, de Avondvierdaagse, schoolreis en nog veel meer. 

De vrijwillige ouderbijdrage zorgt ervoor dat de OR de middelen kan aanschaffen om deze activiteiten vorm te geven. Denk hierbij aan de cadeautjes voor Sinterklaas, het paasontbijt, de workshops tijdens een projectweek, het zomerfeest voor de kleuters. Zonder deze bijdrage kan de OR dit helaas niet voor elkaar krijgen.

Behalve de ouderbijdrage, kan de Ouderraad altijd extra handen gebruiken: om de school te versieren tijdens de themaweken, warme chocomel inschenken tijdens het kerstdiner, de kinderen ontvangen tijdens de Avondvierdaagse op de stop halverwege. En aansluiten bij de Ouderraad zelf om mee te helpen met de organisatie is natuurlijk ook mogelijk! 

Lijkt het u leuk om aan te sluiten bij de Ouderraad of voor de hulpouder-poule? Stuur dan een bericht naar or.ikcdewaterlelie@opoz.nl. De OR neemt contact met u op. Alle hulp is welkom!

Voor meer informatie over wat de OR precies inhoudt, verwijzen wij u naar het huishoudelijk reglement.

OR notulen 19-09-2019.pdf

2018-2019
OR Notulen 29-05-2019.pdf
OR Notulen 15-04-2019.pdf
OR notulen 23-01-2019.pdf
OR notulen 12-12-2018.pdf
OR notulen 10-09-2018.pdf

Huishoudelijk reglement:
reglement ouderraad

Snel naar