Nieuwsbrieven

Hieronder de nieuwsbrieven die we dit jaar verstuurd hebben. De nieuwsbrief verschijnt eens per twee weken. Leerlingen en medewerkers van onze school ontvangen deze automatisch per e-mail. Onder elke Nieuwsbrief staan de bijlagen.

2021-2022
Nieuwsbrief-2-A4D-Zoetermeer-2022
avond4daagse-starttijden-scholen
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 9
Bijlage NB 9 Oproep HHBK
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 8
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 7
bijlage NB 7 TF Floriadepark 1op200 op A3 1-2-22
Beleid gezonde voeding 2021 sinds 2014
Brief bij uw kind zijn luizen en of neten geconstateerd 
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 6
NB 6 Wat doet de Jeugdtandverzorging bij u op school
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 5
Bijlage NB 5 Schoolmaatschappelijk werk December 2021 
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 4
Brief_ouders_yoghurt_school
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 3
Bijlage NB 3 OR oktober 2021
NB 3 bijlage Nationaal schoolontbijt
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 2
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 1 
Protocol Corona 30 augustus 2021 IKC De Waterlelie
Beslisboom augustus 2021 
Schaduwadressen 2021-2022 
Na schoolse activiteit groep 7 en 8 schooljaar 2021

2020-2021
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 13 
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 12
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 11
Brief ouders Magazine 1 OPOZ 
Nieuwsbrief 2021 nr. 2 Hime A4D 
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 10
Nieuwsbrief Angst Bijlage NB 10
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 9
Nieuwsbrief 2021 ivm Home Edition
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 8
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 7
Nieuwsbrief Kerst 2020
Vuurwerknieuwsbrief 2020 
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 6 
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 5
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 4
SchoolWapps 2.0 - Handleiding voor ouders computer
SchoolWapps 2.0 - Handleiding voor ouders app
NB 4 sportactiviteit
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 3
NB 3 Bieb BZ_dBos_flyer
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 2
Beslisboom verkouden kind 0 jaar t_m groep 8 -Nieuw
bijlage NB 2 luizenbrief
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 1
Protocol start 31 augustus 2020 IKC De Waterlelie
Schaduwadressen

2019-2020
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 16
Typetuin- Zoetermeer 2N20 IZH
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 15
Nieuwsbrief IKC De Waterlelie 14
Project krant foto.pdf
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 13
Matilda_VOORJAAR_2020 (002) NB 13
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 12
Project Krant
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 11
Cultuurflits vakantie - voorjaarsvakantie 2020 NB 11
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 10
Brief aan ouders - verzorgers omtrent staking NB 10
Kerstvakantie flyer Museum De Voorde
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 9
Kerstnieuwsbrief 
Nieuwsbrief Sinterklaas IKC de Waterlelie 8 
Nieuwsbrief Sinterklaas IKC de Waterlelie 8 deel 2
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 7
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 6
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 5
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 4 
Oudernieuwsbrief Nationaal School Ontbijt2019
Nieuwsbrief IKC de Waterlelie 3
Brief staking t.b.v. ouders-verzorgers
Doe je mee.pdf
Nieuwsbrief Onderwijs IKC de Waterlelie 2
Kinderboekenweek 2019 nieuwsbrief
Beleid gezonde voeding 2018 sinds 2014
Nieuwsbrief Onderwijs IKC de Waterlelie 1

2018-2019
Nieuwsbrief Onderwijs Laatste info IKC De Waterlelie
Nieuwsbrief Onderwijs IKC De Waterlelie 9
Naschoolse activiteit typecursus de Typetuin
Korfbal Clinic
Nieuwsbrief Onderwijs IKC de Waterlelie 8
Avond4daagsebrief
Schoolreisbrief
Projectkrant 2019
Nieuwsbrief Onderwijs IKC De Waterlelie 7
Stakingsbrief 15 maart 2019
Nieuwsbrief Onderwijs IKC De Waterlelie 6
Nieuwsbrief Onderwijs IKC De Waterlelie 5
Nieuwsbrief Onderwijs IKC De Waterlelie 4
Tekenfund nieuwsbrief
Beleid gezonde voeding 2018 sinds 2014
Nieuwsbrief Onderwijs IKC De Waterlelie 3
Kinderboekenweek 2018 nieuwsbrief
Nieuwsbrief Onderwijs IKC De Waterlelie 2
Nieuwsbrief Onderwijs IKC De Waterlelie 1

2017-2018
Statiegeld doneren goede doel Gambia
Goed doel Gambia Meubilair
Flyer fc Zoetermeer
Doe je mee-BS orkest 06-2018 
Nieuwsbrief Onderwijs IKC De Waterlelie 14
Nieuwsbrief Onderwijs IKC De Waterlelie 13
Nieuwsbrief Onderwijs IKC De Waterlelie 12
Nieuwsbrief Onderwijs IKC De Waterlelie 11
Nieuwsbrief Onderwijs IKC De Waterlelie 10 
Nieuwsbrief Lezen IKC De Waterlelie jan 2018
Nieuwsbrief Onderwijs IKC De Waterlelie 9
Nieuwsbrief Onderwijs IKC De Waterlelie 8
Nieuwsbrief Onderwijs IKC De Waterlelie 7
Nieuwsbrief Onderwijs IKC De Waterlelie 6
Nieuwsbrief Onderwijs IKC De Waterlelie 5
Nieuwsbrief Onderwijs IKC De Waterlelie 4
Nieuwsbrief Onderwijs IKC De Waterlelie 3
Nieuwsbrief Onderwijs IKC De Waterlelie 2
Nieuwsbrief Onderwijs IKC De Waterlelie 1

Snel naar