Groep 1-2A

In de kleutergroepen werken we spelend en thematisch. Wij vinden het belangrijk dat een kleuter kleuter mag zijn. Nieuwe kinderen worden geholpen door een kind dat al langer op school zit. Een ouder kind wordt aan een nieuw kind gekoppeld, zodat hij het nieuwe kind wegwijs kan maken op school. Omdat kinderen op deze manier een verantwoordelijkheid in het wenproces krijgen, worden de nieuwe kinderen snel in de groep opgenomen.

Structuur

In de groep is sprake van een duidelijke structuur. De kinderen beginnen in de kring. De leerkracht bespreekt met de kinderen welke dag het is, welk weer het is en de datum van die dag. Het dagprogramma wordt besproken aan de hand van pictogrammen die in de klas hangen.

Helpende handjes

Iedere dag zijn er twee helpende handjes. Dat zijn twee kinderen die de juf die dag mogen helpen met alles waarbij te helpen valt. Zo mogen ze helpen met uitdelen, staan ze vooraan in de rij en mogen ze de deur openhouden.

Ontwikkeling

Er is aandacht voor muziek, meervoudige intelligentie en er is een kleuteratelier. We laten veel uit het kind zelf komen. Het product (een werkje bijvoorbeeld) is ondergeschikt aan de ontwikkeling van het kind.

Inloopochtend

Iedere woensdag is er een inloopochtend voor ouders. Kinderen en hun vader of moeder gaan samen aan het werk met ontwikkelingsmateriaal. Ook kunnen ouders de werkjes van hun kind in de klas zien. De lesdoelen van het werkje staan erbij, zodat ouders weten met welk doel iets gemaakt of gedaan is.