Groep 8

Groep 8 krijgt, net als groep 7, les op het Morapad. Een locatie met een groot, natuurlijk schoolplein, waar we veel gebruik van maken. Groep 8 is dan ook een sportieve klas, die naast het buitenspelen ook erg fanatiek is tijdens de gymlessen. 

Groep 8 staat natuurlijk in het teken van het afscheid van de basisschool met daarbij de musical en het schoolkamp. Daarnaast wordt er elke dag hard gewerkt om tot een mooi definitief schooladvies te komen. Ook de eindcito in medio april is een belangrijk moment, waar de leerlingen van groep 8 zich goed op voorbereiden. 

Vakken als rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen zijn dagelijkse kost in groep 8. In de middagen is er naast de zaakvakken ook genoeg tijd voor de creatieve vakken of een leuk spelletje. 

We gaan er een onwijs mooi laatste jaar van maken op De Waterlelie!