school dicht in verband met Coronavirus

 
Beste ouders/ verzorgers,

 

Zoals u wellicht al heeft vernomen in de media zullen alle scholen in Nederland tot en met 6 april aanstaande gesloten blijven in verband met de maatregelen rondom het Coronavirus.

 

In de bijlage een brief van het bestuur met betrekking tot het sluiten van de scholen.

Net als alle andere scholen in Nederland sluit ook IKC De Waterlelie de deuren.

Tot nadere berichtgeving bieden we alleen voor de leerlingen waarvan beide ouders in de categorie van vitale beroepen vallen, die geen alternatieve opvang kunnen regelen, op school opvang.

Zie onderstaande link voor een overzicht van deze beroepen:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Wij nemen deze maatregel in het belang van de volksgezondheid en de veiligheid heel serieus. Indien u geen vitaal beroep heeft willen we u dringend verzoeken uw kind niet naar school te brengen.


Om een en ander goed te regelen, willen we de ouders die onder deze uitzonderingscategorie vallen, verzoeken om per mail (waterlelie@opoz.nl) kenbaar te maken dat u gebruik wil maken van de opvang op school. 

 

Wilt u in deze mail de volgende gegevens vermelden:

· de naam en de groep van uw kind

· de dagen waarop u opvang nodig hebt.

 

De aangemelde kinderen zullen zeer waarschijnlijk in gemengde groepen worden opgevangen, omdat we mogelijk over beperkt personeel beschikken.

We zullen de kinderen bij de voordeur ontvangen tussen 8.30 en 8.45 uur.

We houden verder de reguliere tijden aan.


Tevens zullen we morgen de mogelijkheden voor onderwijs op afstand onderzoeken. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u mailen of naar school bellen.

 

Met vriendelijke groet,

Irma Ronkes Agerbeek

Rolinda Vonk

Directie IKC De Waterlelie

Snel naar